Yksityisyyden suoja

Integritetspolicy/ yksityisyyden suoja

Information gällande GDPR

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen. Den nya lagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För oss på Daylight Nordic AB det viktigt att våra kunder känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Daylight Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vårt företag och på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Om oss” på vår hemsida. Daylight Nordic AB samlar inte in information om besökare på vår hemsida. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Beställningar av produkter, nyhetsbrev samt anmälningar till event

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av produkter sparas så länge som du är kund hos oss.
Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar event sparas bara så länge som det krävs för administrationen.
Rätt att begära information

Vill du veta om Daylight Nordic AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Daylight Nordic AB och att få uppgifter rättade. Observera att Daylight Nordic AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets verksamhet, kundregister. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Daylight Nordic AB:s behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring.