Ammattilaiset

Det finns många fördelar med att få in naturligt solljus i hemmet eller på arbetsplatsen.

Solatube® förvandlar mörka rum till fantastiska utrymmen med rent, naturligt dagsljus. Vårt Solatube® dagsljussystem bygger på vår patenterade Raybender® 3000-teknik och LightTrackerTM-reflektor som samlar in både omgivningsljus och direkt dagsljus från alla vinklar på himlen. Dagsljuset går via högreflekterande Spectralight®Infinity-rör och öppnar upp tidigare mörka utrymmen med vackert dagsljus.